top of page

ARCHITEKCI SYNODU AMAZOŃSKIEGO?

Krytyczny ideolog wobec papieża Benedykta XVI, kluczym w S. Amazon papieża Franciszka 10 września 2019 r

źródło: https://religionlavozlibre.blogspot.com/2019/09/ideologo-critico-con-bxvi-clave-en-el-s.html

81-letni teolog wyzwolenia jest architektem Synodu Amazon. 9 września 2019 r. (LifeSiteNews) - W ostatnich tygodniach wśród katolików trwała dyskusja na temat jednego z inspiratorów następnego Synodu Amazon od 6 do 27 października, Leonardo Boffa. Jest jednym z założycieli teologii wyzwolenia i współautorem Laudato Si, encykliki papieża Franciszka o problemach środowiskowych. Jednak na poziomie praktycznym, tj. Przy konkretnym przygotowaniu dokumentów przygotowawczych i roboczych Synodu Amazon, należy potwierdzić innego kluczowego inspiratora Synodu Amazon:

Ojciec Paulo Suess, 81.

Suess jest profesorem studiów misyjnych w São Paulo w Brazylii i członkiem grupy Amerindian, która jest grupą obrońców teologii wyzwolenia. Boff należy również do tej grupy. Przez wiele lat były one starają się wpływać na Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej, aw 2007, kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga nawet oficjalnie zaproszony, aby bezpośrednie składki na dokumencie końcowym posiedzenia biskupów Ameryki Łacińskiej w Aparecida w roku 2007. Od tego że Suess była wśród tych doradców, jest bardzo prawdopodobne, że Suess spotkała się już z tym, kim byłby papież Franciszek, od tego czasu kardynał Jorge Bergoglio był szefem komisji odpowiedzialnej za ostateczny dokument.

W każdym razie autorzy Amerindii piszą teraz eseje, w których pokazują, jak duży wpływ mieli już w Aparecida i jak ówczesny kardynał Bergoglio sympatyzował z wieloma jego przyczynami, ale że niektóre z nich zostały później wyeliminowane z ostatecznej propozycji Doc de Aparecida - na rozkaz Rzymu. Jednym z tych autorów z Indii jest Agenor Brighenti. W 40-stronicowym opracowaniu z 2016 r. Zatytułowanym „Dokument Aparecidy: tekst oryginalny, tekst oficjalny i papież Franciszek” Brighenti pokazuje, jak Rzym ocenzurował ostateczny dokument Aparecidy z 2007 roku. Było to po tym, jak biskupi z Ameryki Łacińskiej zatwierdzili go pod przewodnictwem Bergoglio. Badanie mówi, że części, które zostały usunięte lub osłabione

(takie jak zastosowanie podstawowych Wspólnot kościelnych (BEC) teologii wyzwolenia, ich „opcji dla ubogich”, a także niektóre komentarze, które osłabiły autorytet lokalnych biskupów) tak naprawdę Bergoglio kochał. Brighenti pisze: „Z drugiej strony nikt nie mógł sobie wyobrazić, a tym bardziej samych cenzorów, że kilka lat później [po 2007 r.] Bergoglio, ówczesny przewodniczący komitetu redakcyjnego oryginalnego tekstu dokumentu [ Aparecida], która została ocenzurowana przez papieża panującego, że zostanie papieżem. A co więcej,

ówczesny kardynał Bergoglio, obecnie papież Franciszek, wspomniałby praktycznie wszystkie zmiany lub skreślenia dokonane przez cenzorów w „tekście oryginalnym”, i które zaproponowałby Kościołowi jako całości. „Brighenti jest właśnie współautorem książki o Papieżu Franciszku z księdzem Carlosem M. Galli (doradcą teologicznym papieża, gdy był kardynałem Bergoglio w Buenos Aires), Leonardo Boffem i Paulo Suessem. Papież Franciszek spotkał się z Suess w 2014 r. Jeśli chodzi o synod amazoński, Suess był już zaangażowany w jego przygotowania, gdy biskup Erwin Kräutler, w kwietniu 2014 r., miał prywatną audiencję u papieża Franciszka: Kräutler zabrał ze sobą Suessę, ponieważ dwóch niemieckojęzycznych duchownych

Pracowali razem dla rdzennej sprawy przez dziesięciolecia. Częścią rozmowy z papieżem w 2014 r. Było to, że goście papieża przedstawili „śmiałe propozycje” dotyczące braku księży w Brazylii. Papież Franciszek poprosił także Kräutlera o dostarczenie mu więcej materiału do encykliki Laudato Si. Dlatego ten austriacki biskup uważany jest za jednego ze współautorów tej encykliki.

Kräutler i Suess współpracowali przez dziesięciolecia w Brazylii, także w miejscowej Radzie Misyjnej Biskupów Brazylii (CIMI). Suess był przez wiele lat sekretarzem generalnym CIMI, a następnie jego doradcą teologicznym, a Kräutler był prezesem CIMI przez ponad dwie dekady. CIMI jest także członkiem REPAM Pan-Amazon Ecclesial Network, do której Papież zlecił przygotowanie Synodu Amazon. (Kräutler jest wiceprezesem REPAM Brazil ) . Profesor Suess zredagował także zbiór tekstów napisanych przez Kräutlera, do którego dodał prolog. Do innej książki Kräutlera Leonardo Boff napisał prolog. Kräutler słynie z wyrażenia, że ​​„nigdy nie ochrzciłem rdzennej [osoby] w moim życiu i nie zamierzam tego robić”.

Niedługo po tym prywatnej audiencji z papieżem Franciszkiem Paulo Suess, nawet w 2014 r., Zacytował papieża, który powiedział, że „towarzyszenie” rdzennej ludności jest ważne, „iść z nimi”. Konwersja Nie to powinieneś zrobić, nie. Konwersja Jezus to robi. ”„ Jest tak wyzwalający, ”kontynuowała Suess,„ że teraz (to) zostało przyjęte na najwyższych poziomach [Kościoła], ponieważ przez długi czas było to podejrzane: że nie powinniśmy ewangelizować, nie katechizować. właściwie i że tak naprawdę nie przywieźliśmy tubylców do Kościoła. ”„ Ale dla nas ”, dodał teolog,„ zasada życia była najważniejsza: że oni [ludy tubylcze] mają życie (?) i do tego potrzebują ziemi i muszą zostać wzmocnieni w swojej tożsamości ”.

Czy Suess jest jednym z autorów dokumentu roboczego synodu? W tym wywiadzie 2014, s. Suess proponuje nowe rozumienie Objawienia: „Ważne jest również, aby„ zhistoryzować ”pojęcie Objawienia i abyśmy mogli odkryć Objawienie Boże wśród tych rdzennych ludów”. Tutaj wyraźnie widać wpływ Suess w dokumencie roboczym Synodu Panazjatyckiego, o ile przedstawia on region Amazon jako „szczególne źródło Bożego objawienia”. Jest to jedno z kluczowych stwierdzeń tego dokumentu watykańskiego, które wywołało wiele krytyki ze strony wiernych prałatów, takich jak kardynał Walter Brandmüller. Różne źródła postępowe mówią, że biskup Erwin

Kräutler jest autorem dokumentu roboczego synodu. Wiedząc, jak ściśle ten biskup od dziesięcioleci współpracuje z Paulo Suessem, możemy lepiej dostrzec wpływ tego ostatniego, zwłaszcza że Suess jest nauczycielem i ekspertem, podczas gdy Kräutler jest bardziej podatny na aktywizm niż na stypendium. W licznych dodatkowych dokumentach, głównie w języku hiszpańskim, Paulo Suess jest mianowany i przeprowadzany z nim wywiad jako ekspert Synodu Amazon i jeden z pięciu kluczowych autorów dokumentów przygotowawczych i roboczych Synodu Amazon.

Jednak oficjalny Sekretariat Synodu Biskupów pod przewodnictwem kardynała Lorenza Baldisseri nie wspomina wyraźnie o nazwie Suess w swoich oficjalnych tekstach. Sekretariat nie był również skłonny potwierdzić roli Suess. Watykańskie biuro prasowe udzieliło tej samej odpowiedzi; Inne wiadomości e-mail nie zostały odebrane.

Ale nazwa Suess nie pojawia się tutaj, podczas gdy jego bliski współpracownik, Kräutler, zostaje mianowany oficjalnym członkiem rady. Prawdopodobnym powodem tego pominięcia jest to, że Suess został wezwany przez Watykan do bycia jednym z ekspertów i doradców pre-rady -synodalny, ale nie jako członek rady, która składa się głównie z kardynałów i biskupów. Jednak Suess była już obecna na pierwszym posiedzeniu rady przedsynodalnej w kwietniu 2018 r. Suess skrytykował uwagi papieża Benedykta XVI na temat ewangelizacji w Ameryce Południowej

Jednym z prawdopodobnych powodów, dla których Watykan trzyma go w tle, pomimo jego kluczowego wpływu na synod, może być to, że w 2007 r. Publicznie zgromił ówczesnego papieża Benedykta XVI po swoim wystąpieniu przed zgromadzeniem Amerykańscy biskupi w Aparecida. W tym przemówieniu papież Benedykt nalegał na wiele błogosławieństw ewangelizacji kontynentu od czasu jego odkrycia przez Krzysztofa Kolumba, zamiast po prostu postrzegać to jako akt przemocy i znęcania się. Mówił o „oczyszczeniu” rdzennej kultury, która następnie „tęskniła” za Bogiem. Suess, który był już doradcą teologicznym w miejscowej Radzie Misyjnej (CIMI) Konferencji Episkopatu Brazylii, skomentował to papieskie przemówienie i użył mocnych słów: „Papież nie rozumie tutaj rzeczywistości Indian, jego wypowiedź była niepoprawna i nie do obrony”. Suess powiedziała agencji prasowej Reuters. „Byłem też zdenerwowany”. Suess napisał, że „Oświadczenie [BXVI], że kultury tubylcze [przyjęły] Kościół katolicki i jego przesłanie wiary nie ma żadnych historycznych dowodów lub podejść historycznych, ma pewną fundamentalistyczną opatrznościowość i jest antropologicznie niedopuszczalne.” Suess , który Jest ważnym przedstawicielem teologii wyzwolenia, a także twórcą koncepcji inkulturacji, rdzennej teologii i teologii drugiego człowieka,

Przeciwstawia się przybyciu Zachodu do Ameryki Południowej. Powiedział w wywiadzie w 2000 roku, że „lądowanie Portugalczyków 500 lat temu, nie, oczywiście, dla Indian, powodem do świętowania jest” . To wydarzenie było przeznaczone dla rdzennych kultur, mówi Suess, „lata wyzysku, zniszczenia ich rdzennych ludów”, kultur i narodowości . „„ Nie mamy prawa nawracać ”.

Suess, który urodził się w Kolonii w Niemczech, ale teraz spędził ponad 40 lat pracując nad rdzenną ludnością w Brazylii, mówi, że dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych „my w Kościele latynoamerykańskim zaczęliśmy podkreślać szczególne aspekty [rdzennej ludności] . ”Rozwój ten obejmował nową opiekę duszpasterską dla ludności tubylczej.„ Wcześniej praca z tubylcami zawsze miała perspektywę integracji ”, co oznacza integrację ludności tubylczej z kulturą brazylijską. Suess nazywa to„ pseudointegracja, „przed którą pomógł rozwinąć opiekę duszpasterską, która„ rozpoznaje inne, specyficzne aspekty kultur tubylczych i [broni ich] ”. W innych wywiadach

Suess wyjaśnia, że ​​dla niego miejscowa praca misyjna nie polega na „nawróceniu”, jak to ujął: „Nie mamy prawa nawracać, umniejszać religii innych ani przyciągać [innych] do nawrócenia”. , powiedział w tym roku. „Sami ludzie muszą rozwiązać najlepszą religię dla tego historycznego momentu”. Suess mówi, że Konstytucja Nostrae Aetate Soboru Watykańskiego II nalegała na „samostanowienie religii”. (ciąg dalszy w następnym wpisie)

***

“Bergoglio es un practicante de la teología de la liberación”: Cismático marxista Paulo Suess".

Bergoglio confirmando a paulo en su apostasia.

Paulo Seuss (nacido Paul Günther Süss; Colonia, Alemania, 1938) desde 1966 se mudó a Brasil donde promueve la Teología marxista de la liberación.

El marxista y cismático Paulo Suess de 81 años, es el arquitecto del Sínodo del Amazonas.

9 de septiembre de 2019 (LifeSiteNews)

Suess es profesor alemán de Estudios de Misión en São Paulo, Brasil y miembro del grupo Amerindia, que es un grupo de defensores de la Teología de la Liberación. Boff también pertenece a este grupo. Durante muchos años, han estado tratando de influir en las conferencias de los obispos latinoamericanos, y en 2007, el cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga incluso los invitó oficialmente a hacer contribuciones directas al documento final de la reunión de los obispos latinoamericanos de Aparecida en 2007.

Una perspectiva marxista paulo suess marxista amazonaEs también Suess quien insiste en que, hasta ahora, la Iglesia impuso a los amazónicos una “cara europea”, y que ahora necesitan descubrir una “cara amazónica”.

En 2014, Suess explicó que, para él, los indígenas son los “agentes revolucionarios en América del Sur”, lo que demuestra que nunca abandonó la mentalidad ideológica de la perspectiva marxista del movimiento de la Teología de la Liberación, de la cual la Teología indígena ha fluido.

El agente revolucionario como herramienta para implementar cambios en la sociedad ahora ya no es simplemente el trabajador, sino el indígena.

Aún en mayo de 2019, en una entrevista publicada en el sitio web oficial del Sínodo del Amazonas, Suess afirma: “Al final, queremos construir una nueva sociedad, porque esta sociedad capitalista, este sistema de asesinatos, no funciona, como dice el Papa Francisco. ¿Cómo podemos ser anunciadores de la vida? Debemos cambiar la sociedad. ¿Con quién vamos a hacerlo? Con los pueblos amazónicos, con los pueblos indígenas, con los jóvenes. ¿Estamos dispuestos a construir una sociedad menos desigual? Por eso tenemos que fortalecer los nuevos caminos “. El trabajo de Suess en São Paulo ha sido sospechoso para la jerarquía de la Iglesia en Roma y en Brasil, tanto que, en 2001, fue excluido de su propio programa de posgrado para Estudios de Misión en el Departamento Teológico Pontificio de la Universidad Nossa Senhora da Assunção en São Paulo (Brasil), donde fue profesor fundador. Aquí también se pueden ver algunas similitudes con la historia personal de Leonardo Boff.

paulo suess marxista amazona

El p. Suess aboga por las mujeres “sacerdotes”, “diáconos”, dice que el Papa Francisco es “practicante de la Teología de la Liberación”

Pero ahora, bajo el papa Francisco, muchas cosas han cambiado. Suess ahora ha participado en todas las reuniones preparatorias clave para el Sínodo del Amazonas en Roma, Quito, Bogotá y otros lugares, para poder dar su veredicto de los resultados de estas reuniones en el documento de trabajo del Sínodo.

bev178_Krautler.jpg Kräutler: “Nunca en mi vida he bautizado a un indígena, y no tengo la intención de hacerlo”

Suess y Kräutler también han ayudado a construir un puente directo a la Conferencia Episcopal Alemana, que a lo largo de los años ha otorgado, a través de una de sus agencias de ayuda, alrededor de 22 millones de euros al CIMI (esto es según Ralph Allgaier, el portavoz de Misereor), además de Amerindia con 100.000 euros. También son generosos partidarios de REPAM. Suess fue “socio del proyecto” con la otra agencia de ayuda episcopal, Adveniat. Los obispos alemanes también invitaron a Suess a participar en las campañas de recaudación de fondos de estas agencias de ayuda. Markus Büker, un empleado de Misereor, escribió su tesis doctoral sobre el trabajo de Suess y trabajó con Suess en el grupo Amerindia preparando propuestas para las discusiones en la reunión episcopal de 2007 en Aparecida.

No es sorprendente que Paulo Suess también esté a favor de las mujeres “sacerdotes” y las mujeres “diáconos”. Él declaró en febrero de 2019: “Desafortunadamente, debido a la unidad de la Iglesia, será difícil en este momento discutir el sacerdocio” de mujeres. En la perspectiva de una cierta gradualidad de soluciones, lo que podría discutirse hoy sería el diaconado femenino ”. Olvidando hace mucho tiempo las restricciones impuestas por los antiguos papas. Se dice que el papa Francisco ahora trae un nuevo viento, el “viento del sur”. Esa expresión fue utilizada por primera vez por el cardenal Walter Kasper. Se convirtió en parte del título de un nuevo libro sobre el Papa Francisco escrito por Paulo Suess, Carlos M. Galli (consejero teológico del entonces cardenal Bergoglio en Argentina) y Leonardo Boff, entre otros.

libro heretico

Hablando sobre el Papa Francisco en 2014, Suess comparó al nuevo Papa con un pájaro “que por su elección fue liberado de su prisión, de su jaula, y con él, también trajo a Roma la teología latinoamericana, y con ella también el Magisterio latinoamericano.

En 2013, Suess dijo sobre el Papa Francisco: “Bergoglio es un practicante de la teología de la liberación”

Traducción corregida de Religión la Voz libre

Źródło:https://enraizadosencristo.wordpress.com/2019/09/10/marxista-cismatico-paulo-suess-bergoglio-es-un-practicante-de-la-teologia-de-la-liberacion/

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum