top of page

Bałwochwalstwo - groźna choroba umysłu

Czym jest bałwochwalstwo? To taki grzech, w którym uznajemy wyższość porządku jakiegoś stworzenia, osoby, siły nad Bogiem. Traktujemy je jako kogoś świętego, przypisujemy im wartość większą niż mają w rzeczywistości. Chcemy zapewnić sobie pomyślność, dobrobyt, bezpieczeństwo, pokój, płodność, władzę… Tym wymyślonym bóstwom przypisujemy władzę, że mogą one przekroczyć nasze ograniczenia i mogą je znieść, mogą nas z nich wyrwać. Bałwochwalstwo jest obecne od samego początku, od Adama i Ewy. Co oni chcą zdobyć w raju? Chcą zdobyć to, co jest zarezerwowane dla Boga, co jest w domenie Boga. Chcą w ten sposób przekroczyć ograniczenia ludzkiej natury, przez to, że dadzą wiarę komuś innemu niż Bóg. Chcą być jak Bóg. Takim jest ten grzech bałwochwalstwa przez wieki aż do dzisiaj. Każdy z nas, kto przypisuje większą wartość temu co stworzone, niż w rzeczywistości to coś ma, jest bałwochwalcą. Czy to będzie jakaś wartość materialna, niematerialna, czy to będzie jakiś rodzaj wiary pokładanej w zabobonie, w jakimś procesie, czy osobie, ale wyższa niż w Bogu, wtedy oddajemy się bałwochwalstwu. Izraelici w swojej historii znają doskonale ten grzech, odwracanie się od Boga żywego, po to, żeby ktoś inny zagwarantował im bezpieczeństwo, pokój, dobrobyt i wszystkie inne rzeczy wartościowe, które każdy człowiek pragnie.

Co jest lekarstwem na to, żeby nie popaść w grzech bałwochwalstwa? Jest uznanie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jako jedynego Pana. On jest tym, który przynosi pojednanie ludzi z Bogiem. Jeśli pokładam wiarę w tym co nie jest Bogiem, to wtedy potrzebuję lekarza, który mnie z tej choroby uzdrowi i wyzwoli, Chrystusa Pana, który jest jedynym Mesjaszem Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Jest Mesjaszem według myśli Bożej a nie ludzkiej. On przeczy fundamentowi bałwochwalstwa, Chrystus mówi: nie jest zwycięstwem odrzucenie ograniczeń stworzenia, ograniczeń ludzkiej natury, odrzucenie realnego świata. Zwycięstwem jest, pomimo tych ograniczeń, zostać wiernym Bogu, zostać w jedności z Bogiem. Tutaj ważna jest opowieść o krzyżu Chrystusa Pana i o Jego Męce. Chrystus nie tyle porzuca ograniczenia ludzkiej natury, porzuca człowieczeństwo, objawia swoje bóstwo wobec tych wszystkich, którzy chcą go skazać na śmierć. Nie robi tego. Ale przyjmuje ograniczenia ludzkiej natury, z wyjątkiem grzechu. Przyjmuje ograniczenie ciała, ograniczenie, którym jest cierpienie, przeżywanie bólu i wreszcie przyjmuje śmierć. Pomimo tych ograniczeń, cały czas jest wierny i posłuszny Bogu Ojcu. Nie w porzuceniu stworzenia, świata, ale w jedności z Bogiem leży zwycięstwo. Bałwochwalstwem jest próba ukształtowania tego świata inaczej, bez pomocy Boga, gdzie tych ograniczeń by nie było. Budowanie raju na ziemi własnymi rękoma. Świat zbudowany jest jednak przez Boga, jest dobry, grzech i szatan nieustannie go destabilizują. W tym świecie człowiek może dochować jednak jedności z Bogiem i stać się na wzór Mesjasza, którego wyznajemy i zginamy przed Nim kolana. Przyjąć ograniczenia i w nich dochować wierności oto najlepsze lekarstwo na bałwochwalstwo.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page