top of page
20240114_191116.jpg

Wszystko w życiu ma konsekwencje, a zwłaszcza głoszone idee formują światopogląd i postawy ludzi.

20240114_191116.jpg

IDEE MAJĄ SWOJE KONSEKWENCJE

WIZJA

Powszechna niechęć do studium, do intelektualnego podejścia do wiary, czyni przeżywanie wiary płytkim, emocjonalnym, krótkotrwałym i zawężonym do danej osoby. Istnieje potrzeba przewodnictwa w drodze do Boga. Ale w drodze prawdziwej, ku Bogu prawdziwemu. Czy, tak jak synagoga, będziemy nadal czekać na Mesjasza, czy też jak młoda ecclesia wyjdziemy na spotkanie nowożytnych pogan? (Jan Góra OP)

PANOWIE, CO MAMY ZROBIĆ, ABY SIĘ ZBAWIĆ?

Nie można bezkarnie  przez długi okres lekceważyć rzeczywistości. Ona jest bosko-ludzka. Trzeba ją integrować...

JAK WYGLĄDA WSPÓLNOTA DZISIAJ?

Kościół polski przeprowadził naród przez Morze Czerwone, nie zawsze świadom, że tuż za tym morzem rozciąga się pustynia... czas próby i oczyszczenia, do Ziemi Obiecanej daleko...

WRÓĆ DO MNIE...

I samemu trzeba za to płacić cenę...

bottom of page